Het hangertje uit Knokke-Heist

Uitdaging van Jan

Verander meningen met memes!

5de en 6de leerjaar

Voor de leerkracht

Print de bijlagen
Voorzie per 2 of 3 leerlingen een tablet met camera.

Stap 1

Overtuig je klasgenoten

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • bijlage stellingen

Deel willekeurig de stellingen uit aan 9 leerlingen.

stellingen

Laat deze leerlingen plaatsnemen vooraan de klas. Zij proberen hun klasgenoten te overtuigen dat hun stelling de beste is.

De overige leerlingen wandelen rond en gaan om beurt langs bij de leerlingen met stellingen.
Stem voor de beste dag van de week.

Bespreek:
 • Had je hiervoor een favoriete dag van de week? Welke?
 • Ben je van mening veranderd? Waarom wel of niet?
 • Wat moet iemand doen om je te overtuigen?

Stap 2

Onderzoek het hangertje

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • replica hangertje
Bestudeer het hangertje.
Beschrijf om beurt iets wat je opvalt:
 • Wat zie je?
 • Wat voel je?
 • Wat ruik je?
 • Hoe groot is het?
 • Hoe zwaar is het?
 • Uit welk materiaal is het gemaakt?
 • Welke kleuren zie je?

Stap 3

Ontdek het verhaal van het hangertje

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • replica hangertje
Het hangertje is gevonden in Ramskapelle.

Bedenk een antwoord op de volgende vragen:

 • Van wie was het hangertje?
 • Wat staat er op beide kanten afgebeeld?
 • Waarom staat dit erop afgebeeld?

Luister naar het interview met het hangertje om de antwoorden te weten te komen!

Meer weten over de opgraving waar het hangertje is gevonden? Ontdek het op onze website.

Stap 4

Onderzoek propaganda

Verdeling

 • eerst allen samen, dan per drie

Nodig

 • bijlage onderzoeksfiche propaganda

Zoek samen de definitie van propaganda op.

Overloop de verschillende betekenissen van propaganda.

Onderzoek per groepje propaganda:

Onderzoekfiche

Vertel aan elkaar de resultaten van jullie onderzoek.

Stap 5

Peil naar de tevredenheid over je school

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • bijlage enquête
 • pen of potlood

Peil naar de tevredenheid over je school:

 • Overloop de enquête met de klas. Zorg ervoor dat iedereen de vragen begrijpt.
 • Voeg twee vragen toe die je belangrijk vind als klas.
 • Neem minstens 1 enquête af per leerling. Geef telkens een korte introductie over waarom je de enquête afneemt en hoe je de informatie zal gebruiken.
  bv. “Onze klas onderzoekt de tevredenheid over onze school en hoe we die kunnen verbeteren.
  De verzamelde informatie analyseren we in de klas.”

Enquête

Analyseer de verzamelde informatie in de klas:

 • Wat is de gemiddelde tevredenheid over de school (cijfer op 10)?
 • Wat zijn de sterke punten van de school?
 • Wat kan beter?
 • Is er nog iets anders je opgevallen?

Stap 6

Verander meningen met memes

Verdeling

 • eerst groepjes van 3, dan allen samen

Nodig

 • tablet met camera per groepje
 • ontwerpfiche meme
 • nieuwe enquêtes

Brainstorm in groepjes:

 • Welk aspect van de school willen jullie positief in de kijker zetten?
 • Gebruik de informatie die je verzamelde met de enquêtes.
 • Vul het deel ‘brainstorm’ van de ontwerpfiche Meme in.

brainstorm

Maak een meme:

 • Vul het deel ‘ontwerp’ van de ontwerpfiche Meme in.
 • Bedenk een pakkende slogan om je publiek te overtuigen.
 • Neem een sprekende foto die bij de tekst past en je boodschap versterkt.
 • Zet de slogan of tekst op de foto met Paint, Snapchat, Whatsapp, Canva of een ander programma.
 • Stuur de meme door naar de leerkracht.

ontwerp

Verander meningen met memes:
 • Kies de drie beste memes voor jullie propagandacampagne.
 • Hang deze op strategische plekken op school.
 • Neem opnieuw enquêtes af om te zien of het jullie gelukt is om de tevredenheid over de school te verbeteren.

Proficiat junior archeologen!

Jullie zijn weer een beetje meer vondsten(f)luisteraars.

Wat leerde je dankzij dit object uit Knokke-Heist?

Archeologen vonden een Romeins hangertje in Ramskapelle.

Het hangertje maakte deel uit van paardentuigage en diende als versiering tijdens militaire parades. Op het hangertje staan twee taferelen afgebeeld die normaal typisch voorkomen op Romeinse munten.

De Romeinen gebruikten al propaganda.

Al in de Romeinse periode werden verschillende technieken en strategieën gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden, waaronder afbeeldingen op munten. Het was een belangrijk onderdeel van de Romeinse cultuur en politiek om te krijgen wat ze wilden, sterker te worden en hun rijk te beschermen.

Propaganda kan meningen veranderen.

Door slimme trucjes te gebruiken, zoals alleen de informatie vertellen die bij je verhaal past, het inspelen op emoties en het inzetten van bekende personen, kan je meningen veranderen met propaganda. We worden constant blootgesteld aan propaganda, maar zijn ons daar niet altijd bewust van.