Hoe werkt
1-2-3 archeologie?

Welkom in de wereld van de archeoloog

Ons team ervaren archeologen daagt jouw klas uit om archeologische challenges aan te gaan. Elke uitdaging start met een filmpje waarin een echte archeoloog de leerlingen meeneemt in de boeiende wereld van de archeologie.

Op deze website lanceren we de uitdagingen. We vullen die af en toe aan met nieuwe uitdagingen. Elke uitdaging is een stapsgewijze opdracht waarbij de klas al doende leert. Na afloop van elke uitdaging vatten we de 3 belangrijkste inzichten samen. De klas verdient zo telkens een badge en zet stapjes vooruit als junior archeologen.

Veel te leren over én door archeologie

Leren over archeologie zelf

Archeologie wordt vaak te eng bekeken. Via 1-2-3 archeologie ontdekt de klas dat archeologie meer is dan graafwerk (en niet gaat over dinosaurussen). Zo geven we een juist beeld van archeologie. Daarnaast wil Raakvlak jullie een inkijk geven in hoe de archeoloog wérkt: op een speelse manier ontdekt de klas de denkwijzen en technieken die een archeoloog toepast om te achterhalen hoe mensen vroeger woonden en leefden.

Leren door archeologie

Het begint met archeologie, maar gaat verder. In de uitdaging ‘Vondstenfluisteraars’ ontdekken leerlingen dankzij intrigerende archeologische voorwerpen bredere culturele thema’s, zoals identiteit, symboliek, propaganda, geluk, zelfzorg…en meer! De opdrachten stimuleren zowel onderzoek als creativiteit, en leiden tot muzische expressies en een boeiende leerervaring.

Leren over de eigen omgeving

In 1-2-3 archeologie besteden we aandacht aan de nabijheid van archeologie en hoe we kennis kunnen opdoen die ons veel leert over de eigen leer- en leefomgeving. Niet ver van het bed dus: vanuit lokaal erfgoed het cultureel bewustzijn van leerlingen stimuleren.

Leren onderzoeken

Via de uitdagingen laten we de leerlingen proeven van (wetenschappelijk) onderzoek. De nieuwsgierigheid van de klas wordt geprikkeld, er worden hypotheses opgesteld, gegevens verzameld en conclusies getrokken. De leerlingen worden aangesproken op hun onderzoekende houding en krijgen inzicht in het onderzoeksproces. De leerlingen leren ook online informatie opzoeken en hier kritisch mee om te gaan.

Leren hoe wetenschappen elkaar ‘liken’

Archeologie omvat vele disciplines en doet zelf vaak beroep op andere wetenschappen. We noemen ze onze hulpwetenschappen. In de uitdagingen komen die hulpwetenschappen soms aan bod. Zo ontdekken leerlingen hoe archeologen ook de handen in elkaar slaan met geologen, geografen of biologen.

Leren samenwerken en … volharden

Doorheen 1-2-3 archeologie zetten we samenwerking voorop. De klas werkt samen om uitdagingen te realiseren: ze wisselen uit, bouwen verder op elkaars werk, lossen samen problemen op,… En: zetten door. Ook als de uitdaging moeilijker is!

Leerdoelen

Het educatief pakket 1-2-3 archeologie zet gericht in op leerdoelen. We bepaalden die doelen op niveau van het pakket in z’n geheel. Bekijk hier de doelenlijst. Er ligt een focus op mens en maatschappij, wetenschappen (en techniek), onderzoekscompetenties en sociale vaardigheden.

In 1-2-3 aan de slag

Digitale stappenplannen (ook voor de leerlingen)

De 1-2-3 archeologiewebsite presenteert de uitdagingen en alle nodige stappenplannen, bronnen en kopieerbladen. Die stappenplannen gidsen je door de uitdaging en vormen ook de handleiding voor de leerkracht en de klas. Ze zijn zo geschreven dat ze de klas aanspreken en laten meerdere werkwijzen toe.

2 werkwijzen

1. De leerkracht aan het stuur via presentatie of digibord

leerkrachtsturing

De leerkracht neemt de leiding door de website te projecteren en zo samen met de leerlingen een uitdaging te kiezen.

De leerkracht bereidt de uitdaging voor door het nodige materiaal en de kopieerbladen te voorzien.

De leerkracht projecteert de opdracht in de klas en begeleidt de (groepjes) leerlingen stap voor stap. De leerkracht speelt de media af, toont de bronnen en deelt de nodige kopieerbladen telkens uit.

2. De leerlingen mee aan het stuur via laptop of tablet

gedeelde sturing

De leerkracht deelt de regie met de leerlingen en geeft ze (in groepjes) een laptop of tablet. De leerlingen verkennen de uitdagingen en beslissen daarna als groep welke uitdaging aangepakt wordt.

Elk groepje zet op een laptop of tablet die uitdaging open. De leerkracht doet hetzelfde op het (digi)bord.

De leerlingen werken (semi-)zelfgestuurd aan de opdrachten door zelfstandig de stappen te lezen en de bronnen te raadplegen. Maar: de leerkracht dirigeert nog steeds het algemene verloop van de opdracht.

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen integraal zelfstandig werken met dit pakket omdat de groepjes elkaar vaak nodig hebben om uit te wisselen en samen te werken. De leerkracht bewaakt dus steeds de simultaniteit en begeleidt het proces in een gedeelde sturing met de leerlingen.

Voor de jongere kinderen die nog niet zo taalvaardig zijn, is werkwijze 1 het meest aangewezen, of een tussenvorm tussen werkwijze 1 en werkwijze 2.

Een uitdaging kiezen

Grasduin door de uitdagingen. Klik erop en bekijk het filmpje. Is deze opdracht wat je zocht? Is dit een mooie aanvulling op wat je al deed?

De klas kan mee helpen kiezen. Dat betekent niet dat je de uitdaging direct moet uitvoeren. Neem als leerkracht de gekozen uitdaging gerust even mee ‘naar huis’ en kondig aan wanneer jullie die in de klas zullen aanpakken. Download en print het nodige materiaal: dat vind je telkens onder ‘voor de leerkracht’.

Meerdere uitdagingen, rode draden en badges

Projecten of rode draden

Het is fijn als je meerdere uitdagingen aanpakt. Tijdens een projectweek over archeologie gebruik je bijvoorbeeld de website om uitdagingen aan te gaan, badges te verdienen en na afloop een presentatie te geven. Of je installeert een rode draad door elke donderdagmiddag een 1-2-3 Archeologietje te doen…! Gelijk welke systematiek kan helpen om de leerlingen te doen uitkijken naar een volgend 1-2-3’tje.

download poster en badges

Inwerken in bestaande thema’s en muzische lessen

Je kan het 1-2-3 archeologie-aanbod ook gebruiken om je bestaande thema’s mee te verrijken, bijvoorbeeld als aanvulling op een eigen werkbundel of methode.

Losse activiteit

Uiteraard kan je ook de uitdagingen als losstaande activiteiten beschouwen, zonder die in te bedden in een project of thema. Elke uitdaging heeft een waarde op zich en kan de kinderen inspireren. Ook in hoekenwerk kun je vanaf het 4de leerjaar de stappenplannen hanteren.

Leerlijn

Het aanbod van 1-2-3 archeologie zal stelselmatig uitbreiden. Alle uitdagingen worden geschreven voor een bepaalde leeftijdsgroep. Daarbij houden we rekening met een verticale leerlijn vanuit de algemene doelen van het project: de doelen keren terug over verschillende leeftijdsgroepen heen en het toepassings- en beheersingsniveau wijzigt. Je kan zelf beslissen om de badgeposter mee te laten doorschuiven naar een volgend leerjaar of om elk jaar een nieuwe poster te beginnen.

Heb je vragen bij de uitdagingen of wil je ons iets anders vragen?

contacteer de archeologen