Eerste uitdaging

Uitdaging van Caroline

Los minstens 5 archeoraadsels op vooraleer je andere uitdagingen aangaat.

5de en 6de leerjaar

Voor de leerkracht

Projecteer
Download (en print) de uitleg
  • de oplossingsbundel
  • lees die als leerkracht op voorhand en houd bij de hand wanneer de leerlingen ja/nee-vragen stellen

Stap 1

Ontrafel de raadsels

Verdeling

  • allen samen

Nodig

  • de raadsels (via de leerkracht)
Los het raadsel op.
  • De leerkracht projecteert een raadsel. De klas werkt samen om het op te lossen.
  • Stel ja/nee-vragen om meer info te weten te komen. De leerkracht antwoordt dus enkel met … ‘Ja’ of ‘Nee’.
  • Gok maximaal drie keer per raadsel.

Herhaal dit bij enkele raadsels. Los er samen minstens 5 goed op.

Stap 2

Meer uitdagingen?

Nu is het tijd om echt aan de slag te gaan!

Kiezen jullie mee een archeologische uitdaging? Keer terug naar deĀ uitdagingenpagina.

Proficiat junior archeologen!

Jullie zijn klaar voor andere uitdagingen.

Wat leerde je als junior archeoloog?

Wat is archeologie?

Archeologie is de studie van de mens en zijn activiteiten in het verleden. Archeologen proberen aan de hand van de fysieke resten die over gebleven zijn het leven van vroeger te reconstrueren. Ontdek meer over archeologie via andere uitdagingen.

Waarom archeologie?

In de puzzel van ons verleden zitten nog veel gaten. Hoe leefden de mensen hier vroeger? Wat aten ze? Hoe zagen hun huizen eruit? Archeologisch onderzoek is vaak de enige manier om de gaten in deze puzzel op te vullen. In de andere uitdagingen ontdek je waarom archeologie ons helpt.

Wat doet een archeoloog zoal?

Archeologen doen veel meer dan enkel opgraven. Ze bestuderen het landschap, de bodem, oude kaarten… Ze onderzoeken sporen in de grond, vondsten in het depot, planten onder een microscoop… Ze gaan te werk met een schop en truweel, maar even goed met een drone of andere technologie. In de andere uitdagingen ontdek je wat ze allemaal doen en word je zelf een beetje archeoloog!