Een pot uit Torhout

Uitdaging van Dieter

Organiseer een pop-up expo!

5de en 6de leerjaar

Voor de leerkracht

Print de bijlagen
Voorzie
 • per 3 of 4 leerlingen een tablet, pc of laptop
 • kladbaadjes en potloden

Stap 1

Oefen je creativiteit

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • kladblad en potlood
Teken een bijzonder aquarium:
 • Teken op een kladblad een voorwerp dat je thuis vaak gebruikt.
 • Geef je tekening door aan de persoon die rechts van je zit.
 • Maak van de tekening op je blad een vis.
 • Knip de vissen uit en plak ze samen in een aquarium (een groot blad, het bord, de muur…).
Bespreek:
 • Welke opvallende gelijkenissen en verschillen zijn er tussen de vissen?
 • Had jullie aquarium er zo uitgezien als jullie niet eerst een voorwerp moesten tekenen? Waarom?
 • Welke andere creatieve tekenoefeningen ken je?

Stap 2

Onderzoek de beker

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • replica beker
Bestudeer de beker.
Beschrijf om beurt iets wat je opvalt:
 • Wat zie je?
 • Wat voel je?
 • Wat ruik je?
 • Hoe groot is het?
 • Hoe zwaar is het?
 • Uit welk materiaal is het gemaakt?
 • Welke kleuren zie je?
 •  …

Stap 3

Ontdek het verhaal van de beker

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • replica beker
De beker is gevonden tijdens een opgraving tussen de spoorweg en de Roeselaarseweg in Torhout.

Bedenk een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe oud is de beker?
 • Wie heeft de beker gemaakt?
 • Waarvoor werd de beker gebruikt?

Luister naar het interview met de beker om de antwoorden te weten te komen!

Meer weten over de opgraving waar de beker is gevonden? Ontdek het op onze website.

Stap 4

Onderzoek kunststijlen

Verdeling

 • eerst alleen, dan allen samen

Nodig

 • bijlage kunststijlen
 • bijlage onderzoeksfiche kunststijlen

Verdeel de kunststijlen over de leerlingen.

kunststijlen

Onderzoek een kunststijl:
 • Verzamel online of in boeken informatie over deze stijl.
 • Vul de onderzoeksfiche in.
  Onderzoeksfiche
 • Stuur een typisch voorbeeld van de stijl naar de leerkracht.

Presenteer de resultaten van je onderzoek aan de rest van de klas. Projecteer tijdens je uitleg de afbeelding die je doorstuurde naar de leerkracht.

Bespreek met de klas:
 • Welke stijl vind je het meest indrukwekkend?
 • Welke stijl vind je niet mooi?
 • Met welke stijl zou je zelf aan de slag willen gaan?
 • Welke stijlen zou je kunnen combineren tot iets nieuws?

Stap 5

Maak samen kunst

Verdeling

 • per twee

Nodig

 • bijlage kunststijlen
 • bijlage eigenschappen

Sorteer de uitgeknipte strookjes in vier groepen: kunststijl, materiaal, kleur en vorm.

Strookjes

Neem per twee een strookje uit elke groep.

Maak samen kunst:
 • Start met het maken van een kunstwerk met de eigenschappen van je vier strookjes.
 • Zet na 30 minuten een liedje op. Dans rond in de klas zolang de muziek speelt.
 • De leerkracht zet de muziek stop. Knutsel verder aan het kunstwerk waar je het dichtste bij bent geëindigd. Dit is misschien niet hetzelfde kunstwerk waarmee je bent gestart.
 • Knutsel verder door aan je nieuwe kunstwerk in de stijl, de kleur, het materiaal en de vorm die je gekozen hebt.
 • Herhaal nog 1 keer.

Stap 6

Organiseer een pop-up expo

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • bijlage mijn kunstwerk

Vul de bijlage mijn kunstwerk in:

 • Bedenk een naam.
 • Schrijf de namen van alle kunstenaars die eraan meewerkten op.
 • Noteer een beschrijving. Benoem de kunststijlen en verantwoord je keuzes.

Organiseer een pop-up expo:
 • Kies een locatie voor jullie expo.
 • Geef alle kunstwerken een plaats en zet er de expobordjes ‘mijn kunstwerk’ bij.
 • Maak reclame voor jullie expo en nodig andere klassen, je ouders, grootouders… uit.
 • Zorg voor een officiële opening.
 • Geef rondleidingen doorheen de expo en pronk met jullie kunst!

Proficiat junior archeologen!

Jullie zijn weer een beetje meer vondsten(f)luisteraars.

Wat leerde je dankzij dit object uit Torhout?

Archeologen vonden een bijzondere beker in Torhout.

De beker dateert uit de Romeinse periode en heeft een ongewone vorm, waarvan geen gelijkaardige exemplaren gekend zijn. Ondanks de uitgebreide versiering, was de beker oorspronkelijk waarschijnlijk geglad. Is de persoon die de beker maakte misschien halverwege van idee veranderd?

Er zijn doorheen de geschiedenis talloze kunststijlen populair geweest.

Elk van die stijlen heeft zijn eigen unieke kenmerken en invloeden. Ze weerspiegelen hoe kunst is veranderd en hoe mensen op verschillende manieren hun gevoelens en gedachten hebben uitgedrukt. Enkele voorbeelden van kunststijlen zijn impressionisme, surrealisme en expressionisme.

Creativiteit komt tot leven door ideeën, ervaringen en kennisbronnen te combineren.

Het begint vaak met nieuwsgierigheid en openheid voor nieuwe perspectieven. Als je creatief wil zijn, kun je gekke combinaties maken en dingen proberen die anders zijn. Het is oké om fouten te maken en nieuwe dingen te bedenken. Dat leidt tot creatieve ideeën.