Tijdreizigers

Uitdaging van Jan

Achterhaal van 10 voorwerpen de juiste tijdsperiode.

5de en 6de leerjaar

Voor de leerkracht

Print de bijlage
Voorzie
 • kleurpotloden en papier voor de tijdslijn
 • een toestel met fotocamera
Projecteer

Stap 1

Puzzel een tijdlijn

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • foto’s voorwerpen
 • papier en kleurpotloden
 • toestel met fotocamera

Bekijk de 10 voorwerpen die tijdens dezelfde opgraving gevonden zijn.

Probeer te raden hoe oud de voorwerpen zijn. Misschien kan je iets afleiden uit …

 • de techniek waarmee ze gemaakt zijn
 • de versiering
 • het gebruik
Puzzel de voorwerpen in de juiste volgorde.
 • Leg de oudste voorwerpen links en de nieuwste voorwerpen rechts.
 • Maak met papier een tijdslijn en geef elke tijdsperiode een kleur.
Neem een foto van deze tijdslijn met voorwerpen.

Stap 2

Dateer de vondsten

Verdeling

 • per 3

Nodig

 • foto voorwerp
 • infoboekje
 • tijdslijn
Bekijk dit filmpje over ‘vondsten determineren’.

Verdeel de voorwerpen over alle groepjes.
Onderzoek het infoboekje.
 • De pagina’s van het infoboekje liggen verspreid in de klas: loop rond en onderzoek de pagina’s.
 • Kom zo te weten wat jouw voorwerp is en hoe oud het is. Noteer dit op je foto.

Verplaats jouw voorwerp op de tijdslijn als dat nodig is.

Stap 3

Leid af hoe oud het spoor is

Verdeling

 • per 3

Nodig

 • foto voorwerp
 • grondplan
 • kleurpotloden
 • tijdslijn
Bekijk dit filmpje over ‘grondsporen’.

Leid af hoe oud het spoor is.
 • Kijk op het grondplan in welk spoor het voorwerp is gevonden.
 • Het voorwerp is even oud als het spoor. Hoe oud is het spoor dus?

Kleur het spoor in op het grondplan. Gebruik de juiste kleur uit jullie tijdslijn.

Bedankt! Als je weet hoe oud een spoor is, kan je ook andere voorwerpen uit datzelfde spoor dateren. Je hebt de archeologiewereld dus geholpen!

Stap 4

Bespreek de tijdlijn

Verdeling

 • allen samen

Nodig

 • foto’s voorwerpen
 • foto tijdslijn
 • tijdslijn
 • oplossing
Vertel aan de rest wat je hebt ontdekt.
 • Wat ben je te weten gekomen over het voorwerp?
 • Hoe oud is het?
Vergelijk de tijdslijn met jullie eerste poging (zie foto).
 • Wat is er veranderd?
 • Wat heb je geleerd?

Controleer de tijdslijn. De leerkracht projecteert de oplossing.

Proficiat junior archeologen!

Jullie zijn weer een beetje meer geduldige puzzelaars.

Wat leerde je als junior archeoloog?

Archeologen proberen dingen in de tijd te situeren.

Op de meeste voorwerpen die ze vinden staat geen datum. Acrheologen moeten dus onderzoek doen om te achterhalen hoe oud iets is. Zo wist jij ook eerst niet hoe oud die potscherven zijn!

Archeologen vergelijken daarvoor voorwerpen met elkaar.

Door vondsten naast andere voorwerpen te leggen en vorm, functie, kleur, techniek, versiering, en nog veel meer te vergelijken, onderzoeken ze hoe oud het voorwerp is.

Archeologen kunnen zo ook andere elementen van de site op de tijdsbalk plaatsen.

Omdat ze bijvoorbeeld weten dat een gevonden voorwerp Romeins is, weten ze dat het gebouw waarin het gevonden is óók uit de Romeinse periode is.